همسترینگ

ماهیچه‌های همسترینگ شامل سه ماهیچه در ناحیه پشت استخوان ران هستند. وترهای این ماهیچه‌ها به استخوان‌های ساق پا (درشت نی یا نازک‌نی یا هر دو استخوان) اتصال دارند. عمل اصلی این گروه از ماهیچه‌ها، خم کردن (فلکسیون) زانو است. کشیدگی همسترینگ همانند کشیدگی ماهیچه چهارسر رانی، باعث اختلال در عملکرد مفصل زانو می‌گردد که میزان آن به شدت آسیب بستگی دارد. این ماهیچه‌ها، ازطریق عصب سیاتیک عصب دهی می‌شوند.

کشیدگی عضله همسترینگ یکی از آسیب های شایع در ورزش است که تعداد زیادی از ورزشکاران را مبتلا می‌کند. اما گذشته از نقش مهم عضله همسترینگ، اهمیت این عضله و همکاری آن با عضله کوادریسپس در حمایت از زانو شناخته شده است.

چنین به نظر میرسد کهاختلال عملکرد عضله همسترینگ پس از آسیب دیدگی و کاهش فعالیت این عضله نسبت به کوادریسپس، می تواند در افزایش ریسک آسیب پذیری زانو نقش قابل توجهی داشته باشد.

آسیب عضلات همسترینگ معمولا بدنبال کشیده شدن شدید عضله ایجاد میشود. این کشیده شدن میتواند موجب پارگی های خفیف میکروسکوپی در فیبرهای عضله شده و یا ممکن است موجب پارگی ناقص عضله و یا حتی پارگی کامل عضله شود. این پارگی ها چه کوچک و چه بزرگ و کامل، معمولا در قسمت عضلانی عضله و یا قسمتی که فیبرهای عضلانی به فیبرهای تاندونی متصل میشوند ایجاد میشود.

کشیدگی یا استرین(Strain) عضله همسترینگ مانند کشیدگی دیگر عضلات موقعی اتفاق میفتد که در همان حال که عضله منقبض است تحت کشش قرار گیرد. اگر این کشش بیش از حد تحمل عضله باشد موجب پاره شدن فیبرهای عضلانی آن شده و کشیدگی یا رگ به رگ شدن عضله ایجاد میشود.

در هنگام کشیدگی عضله همسترینگ و آسیب به آن، باید فورا تمرین تان را متوقف کنید. روی محل آسیب دیدگی یخ بگذارید و با درمان (استراحت، یخ، فشرده سازی، بالا بردن) ادامه دهید. اگر کبودی (خونریزی داخلی عضله) رخ داد، برای به حداقل رساندن کبودی از یک باند فشرده سازی روی همسترینگ استفاده کنید. در طول چند روز اول، پاهایتان را صاف کنید و روی همسترینگ یخ بگذارید. این کار به کنترل تورم کمک خواهد کرد و به آرامی، این عضله را می کشد. گرما نباید تا روز سوم یا چهارم، مورد استفاده قرار گیرد، چون ممکن است خونریزی یا تورم عضله را افزایش دهد. بجای آن از یک باند فشرده سازی استفاده کنید. کشش ملایم و مقاومت سبک به بهبود عضله همسترینگ شما کمک خواهد کرد

تمرین زیر به بهبودی شما کمک خواهد کرد.

هبیوکس

خیابان انقلاب، چهارراه فلسطین، شماره 1090

+98 021 6695 1430 480

Close Menu