روش درمانی R.I.C.E

در مصدومیت عضلات پا برای درمان آسیب دیدگی های درجه یک و دو می توانید از روش رایس استفاده کنید:

یک: به عضله چند روز استراحت دهید.

دو: برای کاهش خونریزی عضله روی آن یخ بگذارید.

سه: با یک بانداژ عضله را ببندید تا کمی فشرده شود.

چهار: پاها را کمی بالا بیاورید.

RICE: Rest + Ice + Compress + Elevate

مرجع: Harvard Health Publications

هبیوکس

خیابان انقلاب، چهارراه فلسطین، شماره 1090

66951430480 021 98+

Close Menu